Niniejsza Polityka Prywatno艣ci stanowi integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu Sklepu Internetowego Beauty Boutique z dnia 1.04.2020. (Regulamin). Definicje poj臋膰 u偶ytych w niniejszej Polityce Prywatno艣ci zosta艂y zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio.

搂 1. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane s膮 przez Sprzedawc臋 (tj. BEAUTY BOUTIQUE sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Kosmatki 12 03-982 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod nr KRS 0000196904, NIP 1132463200, nr REGON 01565661900000, kapita艂 zak艂adowy 50000,00 z艂, kt贸ry jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami okre艣lonymi w tre艣ci聽 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej 鈥濺ODO鈥). Kontakt z Administratorem danych osobowych mo偶e si臋 odbywa膰 w formie e-mail biuro@beautyboutique.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 22 245 16 66.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la zakres uzupe艂nionych przez Klienta, a nast臋pnie przes艂anych Sprzedawcy za pomoc膮 odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta mo偶e dotyczy膰 jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.
Dane osobowe Klient贸w b臋d膮 przetwarzane przez okres 5 lat, a potem b臋d膮 usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

3. Dane osobowe Klient贸w b臋d膮 przetwarzane w celu: (a) realizacji przepis贸w prawa, (b) utworzenia Konta, realizacji Zam贸wienia, 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, rozpatrywania sk艂adanych reklamacji oraz innych czynno艣ci wskazanych w Regulaminie, (c) dzia艂a艅 promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemo偶liwi wykonywanie us艂ug i realizacj臋 Um贸w Sprzeda偶y przez Sprzedawc臋.

5. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 lit. (a) jest prawny obowi膮zek Sprzedawcy zwi膮zany z wykonywaniem umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, w tym obowi膮zek dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; w przypadku o kt贸rym mowa w ust. 3 lit. (b) podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, kt贸ra wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w聽jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w, za艣 w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 lit. (c) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na聽administratorze.

6. Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Um贸w Sprzeda偶y i um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋, firmie hostingowej, firmie 艣wiadcz膮cej us艂ugi ksi臋gowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Podmiot przetwarzaj膮cy dane osobowe Klient贸w, w oparciu o Umow臋 powierzenia b臋dzie przetwarza膰 od wej艣cia w 偶ycie RODO dane osobowe Klient贸w, za po艣rednictwem innego podmiotu, wy艂膮cznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione: odpowiednim organom pa艅stwowym na ich 偶膮danie na podstawie odpowiednich przepis贸w prawa, lub innym osobom i podmiotom 鈥 w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Udost臋pnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym wed艂ug niniejszej Polityki, mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za wcze艣niej wyra偶on膮 zgod膮 Klienta, kt贸rego dane dotycz膮.

8. Klientom przys艂uguje prawo do: usuni臋cia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zar贸wno z systemu Sprzedawcy, jak i z baz podmiot贸w, wsp贸艂pracuj膮cych ze Sprzedawc膮, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawc臋 nt. Klient贸w oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w kt贸rej Klient uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczaj膮cemu si臋 narusze艅.

9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawc臋 wiadomo艣ci o korzystaniu przez Klienta z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 niezgodnie z Regulaminem lub z obowi膮zuj膮cymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Klienta w zakresie niezb臋dnym do ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.

10. Serwis mo偶e przechowywa膰 zapytania http w zwi膮zku, z czym w plikach log贸w serwera mog膮 by膰 zapisane niekt贸re informacje, w tym adres IP komputera, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie, nazwa stacji Klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadej艣cia zapytania, liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, je偶eli Klient wszed艂 przez linka, informacje o przegl膮darce Klienta, informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http. Logi mog膮 by膰 gromadzone, jako materia艂 dla prawid艂owego administrowania Sklepem. Dost臋p do informacji maj膮 tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mog膮 by膰 analizowane w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu w Sklepie i wyst臋puj膮cych b艂臋d贸w. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.
11. Transfer danych osobowych Klient贸w do Pa艅stw trzecich b臋dzie si臋 odbywa艂 zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.

搂 2. BEZPIECZE艃STWO INFORMACYJNE

1. Sprzedawca stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych okre艣lone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniaj膮ce zwi臋kszon膮 ochron臋 i bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych Klient贸w, odpowiednie do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane s膮 certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbi贸r zgromadzonych danych osobowych Klient贸w przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chroni膮 r贸wnie偶 wewn臋trzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpiecze艅stwa informacji.

2. Do zalogowania si臋 na Konto, konieczne jest podanie loginu i has艂a dost臋pu. Aby zapewni膰 stosowny poziom bezpiecze艅stwa, has艂o dost臋pu do Konta istnieje w Sklepie wy艂膮cznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa si臋 w bezpiecznym po艂膮czeniu https. Komunikacja pomi臋dzy urz膮dzeniem Klienta, a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protoko艂u SSL.

3. Sprzedawca wskazuje jednocze艣nie, i偶 korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e wi膮za膰 si臋 ze szczeg贸lnymi zagro偶eniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecno艣膰 i dzia艂anie robak贸w internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirus贸w komputerowych, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 bycia nara偶onym na cracing lub phishing (艂owienie hase艂), i inne. Aby pozyska膰 szczeg贸艂owe i profesjonalne informacje odno艣nie zachowania bezpiecze艅stwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasi臋gni臋cie u podmiot贸w specjalizuj膮cych si臋 w tego rodzaju us艂ugach informatycznych.

搂 3. COOKIES

1. W celu prawid艂owego dzia艂ania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plik贸w Cookies, w oparciu o przepisy Rozporz膮dzenia w sprawie poszanowania 偶ycia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w 艂膮czno艣ci elektronicznej (Rozporz膮dzenie e-Privacy). Cookies s膮 to pakiety informacji zapisywane na urz膮dzeniu Klienta za po艣rednictwem Sklepu, zwykle zawieraj膮ce informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomoc膮 kt贸rych Klient korzysta ze Sklepu 鈥 s膮 to zazwyczaj: adres serwisu, dat臋 umieszczenia, dat臋 wa偶no艣ci, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, kt贸re usuwane s膮 trwale wraz z zako艅czeniem sesji przegl膮darki Klienta oraz za zgod膮 Klienta, wyra偶on膮 poprzez ustawienia przegl膮darki trwa艂e cookies, kt贸re pozostaj膮 po zako艅czeniu sesji przegl膮darki na urz膮dzeniu Klienta, a偶 do ich skasowania.

3. Na podstawie plik贸w Cookies, zar贸wno sesyjnych, jak i trwa艂ych, nie jest mo偶liwe ustalenie to偶samo艣ci Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

4. Cookies Sklepu s膮 bezpieczne dla urz膮dzenia Klienta, w szczeg贸lno艣ci nie umo偶liwiaj膮 one przedostanie si臋 do urz膮dzenia wirus贸w lub innego oprogramowania.

5. Pliki generowanie bezpo艣rednio przez Sklep nie mog膮 by膰 odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewn臋trzne (tj. Cookies zamieszczane przez partner贸w Sprzedawcy, za uprzedni膮 zgod膮 ze strony Klienta poprzez wyb贸r odpowiednich ustawie艅 przegl膮darki) mog膮 by膰 odczytane przez serwer zewn臋trzny.

6. Klient mo偶e wy艂膮czy膰 zapisywanie Cookies na swoim urz膮dzeniu, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki. Niew艂膮czenie przez Klienta cookies trwa艂ych oraz Cookies Zewn臋trznych nie mo偶e , spowodowa膰 niedost臋pno艣ci cz臋艣ci lub ca艂o艣ci funkcji Sklepu.

7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies w艂asne w nast臋puj膮cych celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawarto艣ci stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urz膮dzenia Klienta, zapami臋tanie ustawie艅 wybranych przez Klienta; zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i bada艅 ogl膮dalno艣ci; 艣wiadczenie us艂ug reklamowych.

8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewn臋trzne, z zastrze偶eniem ust. 5, w nast臋puj膮cych celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalaj膮cych optymalizowanie u偶yteczno艣ci Sklepu, za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomoc膮 serwis贸w spo艂eczno艣ciowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.

9. Klient mo偶e samodzielnie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce Cookies w dowolnej chwili, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania, przez ustawienia przegl膮darki internetowej lub przez konfiguracj臋 us艂ugi. Klient mo偶e samodzielnie te偶 usun膮膰 zapisane na jego urz膮dzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki.

10. Szczeg贸艂owe informacje o obs艂udze Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach przegl膮darki internetowej, z kt贸rej korzysta Klient.